سه هدف کلیدی برای حفظ تعادل در زندگی

چگونه تعادل را در زندگی خود برقرار سازیم؟

برای اینکه یک تعادل خوب در زندگی خود داشته باشید باید مطمئن شوید که اهدافی را در نظر بگیرید که سه حوزه‌ی بسیار مهم را پوشش می‌دهند. این اهداف باید در هماهنگی با یکدیگر باشند و همینطور همدیگر را نقض نکنند. مانند یک چرخ که می‌بایست در تعادل باشد تا به درستی بچرخد  زندگی شما هم باید در تعادل قرار بگیرد تا احساس خوشحالی و تاثیرگذار بودن داشته باشید.

سه نوع از اهداف وجود دارد که شما باید آن‌ها را در نظر بگیرید تا به پیشرفت و تعادل دست پیدا کنید.

اولین نوع اهداف این است که هدف مالی و شغلی داشته باشید. این‌ها معیارهای قابل اندازه‌گیری‌ای هستند که شما می‌خواهید آنها را به عنوان نتیجه زحماتتان در کار به دست آورید. این‌ها چیزهایی هستند که شما می‌خواهید در زندگی به دست آوردید.

تعادل در زندگی

دومین نوع اهداف که شما نیاز دارید اهداف شخصی و خانوداگی و اهداف مربوط به سلامت است. در حقیقت این‌ها مهم‌ترین اهداف برای خوشبختی شما هستند. اینها با نام اهداف “چرا؟” شناخته می‌شوند زیرا که اینها دلایلی هستند که توضیح می‌دهند که چرا شما می‌خواهید به اهداف مالی و شغلی دست پیدا کنید. این‌ها اهداف واقعی و اصلی شما هستند.

بسیاری از مردم بیش از اندازه درگیر کار و شغل خود هستند و از اینکه چرا اهداف مالی و شغلی را می‌خواهند غافل می‌شوند. در حقیقت آن‌ها اولیت‌ها را در هم می‌ریزند و در نتیجه زندگی آن‌ها از تعادل خارج خواهد شد، استرس پیدا می‌کنند و گاهی اوقات عصبانی می‌شوند.

آن‌ها باید اهدافشان را در ترتیب درست اولیت‌بندی کنند و بدانند که کار و شغل وسیله‌هایی هستند که شادی را به خانواده می‌آورد. این‌ها به تنهایی هدف نیستند.

سومین نوع هدف که شما نیاز دارید، اهداف ارتقا و پیشرفت شخصی است. این‌ها اهداف “چگونگی” هستند اهدافی که باعث یادگرفتن و تمرین کردن توانایی‌ها و رفتارهای جدید و چگونگی به دست‌ آوردن چیزهایی است که باعث خوشحالی شما می‌شوند. با کار کردن روی خودتان شما به فردی تبدیل می‌شوید که قادر است به اهداف شغلی و مالی دست پیدا کند. درنتیجه شما می‌توانید به اهداف شخصی وخانوادگی و سلامت خود سریع‌تر و آسان‌تر دست پیدا کنید.

با کار کردن همزمان بر روی این سه نوع هدف، شما زندگی خود را در تعادل حفظ می‌کنید و به حرکت رو به رشد ادامه خواهید داد.

دیدگاه‌ها 3

سبد خرید