توصیه ۱۰ مرحله‌ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی

توصیه ۱۰ مرحله‌ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی
  • صدای موفقیت : توصیه ۱۰ مرحله‌ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی

  • زمان : ۵ دقیقه
  • فرمت : MP3
  • ناشر : رادیومثبت
  برای شروع روز، چه چیزی جذاب تر از شنیدن یک قسمت جدید از صدای موفقیت، به همراه یک موزیک دلچسب و یک فنجان نوشیدنی داغ است؟ صدای موفقیت و موزیکش با ما، نوشیدنی داغش با خودتان! 🙂 این شما و این چهارمین قسمت از صدای موفقیت: توصیه ۱۰ مرحله‌ای ریچارد برانسون برای دستیابی به هر هدفی 

در چه دستگاه های میتوانید فایل کتاب صوتی را اجرا کنید

playlist

به صدای موفقیت گوش دهید

 
دانلود کتاب صوتی
   

پاسخ دهید