نوع شخصیت شما ، به شما چه میگوید ؟

به تعداد افرادی که وجود دارد ، الگوهای فکری و رفتاری نیز وجود خواهند داشت. در اینجا نمیتوان به تعداد زیادی از این طبقه بندی های شخصیتی پرداخت ولی سعی بر این داریم که تعدادی کافی از انها را برایتان شرح دهیم.تعدادی خصلت هست که میتوانند همه نوع شخصیت را تعریف کنند که البته ممکن است شما نیز متعلق به یکی از این انواع باشید.

۱- ISTJ

این عبارت مخفف کلمات : مداخله ، احساس ، تفکر و قضاوت است و برای خلاصه کردن شخصیت افرادی بکار میرود که این چهار کلمه در انها دیده شود.اینان اساسا افرادی بسیار منطقی ، منظم ، معقول و البته سنتی هستند و همواره بر این عادت هستند که خود و محیط اطرافشان را در نهایت سادگی و نظم حفظ نمایند.
این افراد به این واسطه که قادرند هر نوع بی نظمی که منجر به عدم رسیدن انها به اهدافشان شود را سرکوب نمایند ، شهرت دارند.همچنین این افراد بر خلاف بسیاری از مردم در شرایط بحرانی قادر به تصمیم گیری هستند. از دیگر خصوصیات این افراد این است که زمانی که لازم باشد به نیازهای احساسی اطرافیانشان پاسخ مناسبی دهند ، درمانده و رنجور می شوند. این گروه افراد تمایل ویژه ای به سمت ارزشها ی سنتی و صداقت دارند.

۲- ISTP

بیان کننده : مداخله ، احساس ، تفکر و ادراک است. این چهار مشخصه اصلی ، معرفی کننده افرادی است که از انها به عنوان “اپراتورهای انالیز کننده ” یاد میکنیم. این افراد عموما ساکت بوده بیشتر تمایل دارند که روی کار خود تنمرکز داشته باشند.
بسیاری از مردم را در اطراف خود میبینید که بدون تمرکز کافی روی کارهایشان انها را به انجام میرسانند اما این افراد تا دانش کافی برای انجام ان کار را در خود احساس و مشاهده نکنند به ان کار نزدیک نمیشوند.
این افراد اغلب به سختی توسط خانواده یا دوستانشان کنترل می شوند که این بخاطر نشانه های اجتماعی مبهم انهاست اما با این وجود این افراد به انتخاب دیگر افراد احترام گذاشته و به انها ازادی مطلق میدهند که روش زندگی اشان را مطابق میل خود انتخاب کنند.

۳-ESFP

این عبارت هم مخفف شده کلمات : برون گرایی ، احساس ، احساس و ادراک است که عموما به عنوان یک عامل انگیزه بخش شناخته میشود. اینان افرادی هستند که به زندگی کامل بدون محدودیت اعتقاد دارند. این دسته از مردم ، از گردهمایی مردم لذت میبرند و اغلب روشهای متفاوتی را برای رفع نیاز های بشریت پیدا میکنند .
این دسته از افراد را میتوان به عنوان یک بازیکن تیمی عالی معرفی کرد. اینان عموما خوش بین ، واقع گرا و عمل گرا هستند و این باعث میشود که روابط خوبی با سایرین داشته باشند.از این افراد معمولا به عنوان افراد حمایت گرا و چاره ساز یاد میشود.

۴- ENTJ

برون گرایی ، بصیرت ، تفکر و قضاوت.که بیان کننده این مساله است که این افراد عموما افرادی با تدبیر هستند.. این گروه از مردم اغلب کارامدترین رهبری ها را شکل میدهند که در عین حال واقع گرا و با بصیرت عمل میکنند. نگاه انان به دنیا نگاهی منطقی و مفهومی است که باعث میشود تصیمات درستی اتخاذ کنند.
در نهایت ] شاید در وهله اول کمی تکنیکی به نظر برسد که شما جز کدام یک از این دسته ها قرار میگیرید . شاید در هر گروه خصلت هایی یافته باشید که معرف شخصیت شماست ولی باید گفت که اصلی ترین کار شما این است که شخصیت غالب خود را پیدا و شناسایی کنید.

https://successstory.com/inspiration/what-personality-type-says-about-you

دیدگاه‌ها 0

سبد خرید