چطور میتوان بهره وری خود را افزایش داد؟

از وبلاگ برایان تریسی چه خبر؟

در اینجا نکاتی را عرض می کنم که هر شب قبل از خواب باید انجام دهیم تا بتوانیم بهره وری خود را برای روز بعد افزایش دهیم. وقتی در پایان هر روز ، دقایقی را به کسب آمادگی ، برایانجام کارها در روز بعد اختصاص میدهیم ، کیفیت کارها در روز بعد به میزان چشم گیری افزایش می آید.

مقالات موفقیت

چطور میتوان بهره وری خود را افزایش داد؟

۱- همیشه افکار خود را روی کاغذ بیاورید.

تکه ای کاغذ تهیه کنید و هر گونه فعلیت از جمله : خوردن یک ناهار سالم ، ورزش کردن ، پختن شام برای خود و خانواده و هر مورد جزیی دیگر را که در روز بعد در صدد انجام آنها هستید را ، روی کاغذ پیاده کنید .

بعد از آن قسمتی از صفحه را ، به عنوان کردن این سوال از خودتان اختصاص دهید که اگر میتوانستم تنها یک مورد ار موارد این لیست را امروز انجام دهم ، کدام یک را انجام میدادم ؟

اگر میتوانستم دو یا سه مورد از این موارد را انجام دهم چی ؟ کدام ها بودند ؟ و به این شکل کارهایتان را اولویت بندی کنید .

وقتی در ابتدا صبح ، شروع به انجام دادن مورد اول کردید ، خودتان را طوری عادت دهید که از همان مورد اول ، کارها را بطور کامل و تا انتها به انجام برسانید و سپس به سراغ مورد بعد بروید .

 

۲- هیچ گاه ایمیل های خود را در ابتدا صبح چک نکنید.

توصیه میکنیم ایمیل های خود را شب هنگام چک کنید نه در ابتدا روز . چک کردن ایمیل ها در ابتدا صبح ، به راحتی سبب دور شدن از مسیر اصلی برنامه ریزی تان میشود . این کار با چک کردن اولین ایمیل شروع میشود و بدون اینکه متوجه گذر زمان شوید ، میبینید همه آنها را چک کردید و ساعت های زیادی از روز خود را از دست داده آید بدون اینکه حتی یکی از وظایف برنامه ریزی شده تان را انجام داده باشید .

سعی کنید تلفن همراهتان را دور از خود نگه دارید و یا حداقل به حالت خاموش درآورید تا سبب اختلال در تمرکز شما برای انجام وظایفتان نشود .

وقتی وظایف و مسیولیت های مهم زندگی را بخوبی و تا انتها انجام دهید، بعد از آن شما آزاد هستید که چک کردن ایمیل ها و یا هر کار متفرقه ای را انجام دهید .

۳- از وظایف نوشته شده، لیستی تهیه کنید.

راه دیگر که به شما اطمینان میدهد که روز بعد ، یک روز پر از موفقیت و مولدی هست این است که یک لیست اولویت بندی شده از وظایف خود در شب قبل ، تهیه کنید .

باید گفت ، توانایی ای که شما در برنامه ریزی کارها قبل از انجام آنها بخرج میدهید ؛ درواقع نشان از شایستگی و درایت شماست

نکته مهمی که به هنگام شروع وظایف در ابتدا روز ، باید مد نظر قرار دهید مسئله فایق آمدن بر ، به تعویق انداختن کارهاست . به بیان ساده تر یعنی تنها شروع کردن و ادامه دادن و دیگر هیچ.

با نوشتن اهداف خود قبل از رفتن به رختخواب ، ذهن شما بطور ناخوداگاه به فعالیت هایی که روز بعد قرار است انجام دهید فکر میکند و حتی قبل از اینکه صبح از خواب بیدار شوید ،خودش را برای عملی کردن آن برنامه اماده کرده است .

شایان ذکر است که وقتی شما قبل از هر روز برای آن روز برنامه ریزی میکنید و لیست کارهایتان را اولویت بندی میکنید ، و و برنامه هایتان زنجیر وار به همدیگر متصل میشوند ،کارها بدون وقفه ، سریع تر و روان تر از قبل پیش خواهد رفت و شما با دیدن افزایش سرعت در انجام کارها احساس شایستگی و قدرتمندی بیشتر میکنید . و در این راستا ، شما قادر خواهید شد و انگیزه شما برای کارهای آینده بیشتر میشود .

 

دیدگاه‌ها 0

سبد خرید