۸ نکته ای که مطمئنم سکوی پرتاب شما به سوی زندگی توقف ناپذیر خواهد شد

ملاقات با کسی که از زندگی توقف ناپذیر برخوردار است باعث می شود که شما دوباره به زندگی خودتان نگاهی بیاندازید. من از راهکارهای چنین افرادی هر روز استفاده می کنم تا به زندگی تمامی شما کمکی کرده باشم.

 

۸ نکته ای که مطمئنم سکوی پرتاب شما به سوی زندگی توقف ناپذیر خواهد شد

در اینجا هشت نکته ذکر می شود که می تواند تبدیل به سکوی پرتاب شما به سوی برخورداری از یک زندگی توقف ناپذیر باشد:

 

شور و حرارت بر همه چیز غلبه خواهد یافت

اگر شما به تماشای برنامه های تلوزیونی که از زندگی واقعی افراد مثلاً در ارتباط با آشپزی یا خوانندگی ساخته می شود بپردازید  متوجه این نکته در رابطه با تمامی آن ها می شوید؛ چشمان تمام آن ها از این نگاه پر شور و حرارت سرشار است. تمام فعالیت هایی که به آن دست می زنند، و هر آوازی که می خوانند، از محرکی برخوردار است که باقی شرکت کنندگان فاقد آن هستند.

در درون آن ها یک تراژدی یا یک رویداد عاطفی عاملی برای انگیزه می سازد که دیگران فاقد آن هستند. دلیل حضور آن ها در آنجا بخشی از هدفی بسیار بزرگتر است. برنده های چنین برنامه هایی خودشان را در حال ایستادن بر صحنه نهایی تصور کرده اند.

این شرکت کنندگان به خودشان باور دارند اگرچه دلیلی برای این کار ندارند. آن ها افراد سختی کشیده ای هستند که زمانی که دیگران هیچ دلیلی نمی بینند به کارشان ادامه می دهند. آن ها کسانی هستند که دیگر شرکت کنندگان را جدی می گیرند و قبل از تمام آن ها به رختخواب می روند.

سؤال من از شما این است که آیا شما یکی از این افراد در زندگی تان هستید؟ آیا معتقدید که شور و حرارت برای دست یابی به هر آنچه می خواهید ضروری است؟ اگر پاسخ تان بله نیست بسیار خب مشکلی نیست؛ این بدین معناست که شما هنوز به آن سطح نرسیده اید و حالا چیزی دارید که باید برای آن تلاش کنید.

 

۳۰% از منابع تان را صرف دیگران کنید

هر آنچه در اختیار دارید باید حداقل ۳۰% از آن را صرف دیگران کنید. برای برخورداری از زندگی توقف ناپذیر هزینه کردن از زمان، پول و حتی دانش تان ضروری است. آنچه اهمیت دارد منابع تان نیستند بلکه این عادت است که آن ها را در اختیار دیگران بگذارید.

شما نباید این کار را بکنید چون در عوض چیزی می خواهید یا دوست دارید دیگران تصور کنند که شما انسان جذابی هستید، شما این کار را می کنید زیرا زمین برای بازسازی هر آنچه ما دوست داریم به آن وابسته است.

شما باید راهی برای این بذل و بخشش بیابید زیرا این بخشی از ذات انسانی شماست – این همان چیزی است که شخصیت شما را می سازد. بخشش آن چیزی است که شما در گام اول در اختیار دارید و همان چیزی است که نسل های پس از شما را خواهد ساخت. این کار فقط به خودتان مرتبط نیست بلکه موضوعی بزرگتر را می سازد.

من باور دارم که شما از قدرتی همچون یک آهنربا برای جذب آنچه می خواهید برخوردارید.

 

تحول خود را از تغییر روزی یک فکر منفی آغاز کنید

زندگی شما زمانی شروع به متحول شدن می کند که شما هر روز بیشتر از افکار منفی افکار مثبت را تجربه کنید. سنگین تر کردن وزنه افکار مثبت چالش برانگیز است. با این حال مثل هر چالش دیگری شما باید از گام های کوچک شروع کنید.

زمانی که من برای اولین بار برای دست یابی به این هدف تلاش کردم مدام شکست می خوردم زیرا از فراوانی افکار منفی که در هر روز داشتم عصبانی می شدم. خبر خوش این بود که من حداقل متوجه بودم که چقدر تعداد افکار منفی ام زیاد است.

هدف شما باید این باشد که حداقل در هر روز مانع یک فکر منفی شوید. خیلی ساده است که دهانتان را ببندید و سپس به آن فکر منفی مشغول شوید و یا بعداً از رفتارهایتان ناراحت شوید. برخورداری از تسلط بر خویشتن آن چیزی است که شما لازم دارید.

افکار مثبت همان چیزهایی هستند که قدرت پرتاب شما به سوی یک زندگی توقف ناپذیر را دارند. هیچ چیز سختی در رابطه با آن وجود ندارد.

یک نکته: هر روز هدف تان را فقط بر روی یک فکر منفی بگذارید وگرنه مثل من مدام شکست خواهید خورد. شکست طعم بدی دارد و احتمالاً سبب تسلیم شدن شما می شود.

“با بیرون کشیدن قدرت از چنگ افکار منفی تان و استفاده از به تعویق انداختن کارها به نفع خودتان، شما به تدریج افکار مثبت بیشتری خواهید داشت”

 

از هیچ چیز برای اینکه خودتان باشید نگذرید

معیار جدیدی برای زندگی تان قرار دهید؛ مهم نیست چه اتفاقاتی روی دهد یا وقت تان را با چه کسی بگذرانید، همیشه از اینکه خودتان باشید احساس شادی و غرور خواهید کرد. من در زندگی ام دریافتم که برای مدتی دیگر خودم نبوده ام و سعی می کردم کسی باشم که فکر می کردم دیگران دوست دارند.

هر چه بیشتر تلاش می کردم مثل دیگران باشم، تمایز کمتری داشته و خسته کننده تر می شدم. آنچه در رابطه با تمام ما جذاب است این است که ما همه با هم بسیار تفاوت داریم اما با این حال باز هم نقشه اولیه تمام ما یکی است. زمانی که با این تصمیم رو به رو می شویم که هر چیزی باشیم غیر از خودمان، مجبوریم دست به عمل سختی بزنیم و هر آنچه را داریم فدا کنیم تا خودمان بمانیم.

 

قدر ترس را بدانید

همان طور که جوئل براون می گوید “ترس تان را بگیرید و یک مشت در صورت اش بکوبید.” قدر تمام ترس هایتان را بدانید زیرا آن ها نشانگر پیشرفت هستند. ما همه از ترس هایمان خبر داریم. ترس هایتان همان چیزهایی هستند که از آن ها اجتناب می کنید و سعی می کنید از آن ها طفره بروید.

این کار را نکنید. ترس هایتان را بزرگ بشمارید زیرا آنها چالش های اجتناب ناپذیر زندگی هستند که شما مجبورید هر روز با آن ها رو در رو شوید. بدون آن ها جهت زندگی تان را نمی توانید تعیین کنید. آن ها را درک کنید، برایشان شور و حرارت داشته باشید، و درباره آن ها با دیگران صحبت کنید.

 

بسیار لبخند بزنید

ما به اندازه کافی لبخند نمی زنیم. این شامل من هم می شود. زمانی که ما لبخند می زنیم، انرژی مثبتی به وجود می آوریم که به ما کمک می کند الگو و افکار هر روزه مان را که ممکن است به دشمن ما تبدیل شده باشند بشکنیم. در صورتی که ما بازخورد خوبی به دیگران نشان ندهیم، تسلط پیدا کردن بر زندگی مان سخت خواهد شد.

“شما برای موفقیت در انجام مأموریتتان به دیگران احتیاج دارید و نیاز به به یک ریسمان ماهی گیری دارید تا این افراد را به دام خود انداخته و به طرف خود بکشید. لبخند زدن راهکاری است که ما همه می توانیم استفاده کنیم تا سربازانی که برای نبردمان نیاز داریم جذب کنیم”

 

برای موفقیت دیگران خوشحال باشید

حسادت رقت انگیز است. آنچه از آن مطمئن ام این است که شما باید برای موفقیت دیگران شاد شوید. این کار به شما کمک می کند جهان را به شکل متفاوتی ببینید و زمانی که بخشی از خود را در آن لحظه شادی به دیگران عرضه می کنید، به نحوی خودتان را هم راستا با کسی قرار می دهید که پیروز شده است.

 

بازی را تعیین کنید، سپس می توانید برنده شوید

زندگی یک بازی است و شما قوانین را به وجود می آورید. پس با توجه به قدرتی که در اختیار دارید، چرا قوانین را آنقدر ساده نکنید که بتوانید همیشه برنده باشید؟ اجازه دهید منظورم را روشن تر بیان کنم.

شما باید کارتان را از گام های کوچک تر شروع کنید و هدفتان را دست یافتنی تر کنید. تلاش برای تند رفتن بیش از حد اغلب بد یمن است. آنچه از آن اطمینان دارم این است که شما می توانید قوانین هر بازی (هدفی) را در زندگی طوری تعیین کنید که کوچک تر شود.

توصیه من این است که اهداف جدیدتان را بسیار کوچک تر کنید. اگر هدفتان نوشتن ۲۰۰۰ کلمه هر هفته است آن را به ۲۰۰ کلمه تغییر دهید. اگر می خواهید ۱۰۰ کیلو وزن کم کنید آن را به ۱ کیلو تغییر دهید.

علت اینکه این راهکار به شما کمک می کند تا بر زندگی تان تسلط یابید این است که همینکه به ذره کوچکی از موفقیت دست یابید، احساس خوبی خواهید داشت. زمانی که حس خوبی داشته باشید، این احساس تبدیل به دارویی می شود که هر روز بیشتر به آن اعتیاد پیدا می کنید. چالش های کوچک تر بدون اینکه حتی تلاش کنید انگیزه ای درونی در شما به وجود می آورند.

 

دیدگاه‌ها 6

    sina_mahmoudian

    “هرگز تسلیم نشوید. امروز سخت است، فردا بدتر خواهد بود اما پس فردا آفتاب خواهد درخشید.”- جک ما

سبد خرید