اینفوگرافیک: ثروتمند شوید

همه‌ی ما میتوانیم ثروتمند باشیم. کافیست که به نکاتی ساده و کاربردی توجه کنیم و از آن حتماً استفاده کنیم.

چند اصل اساسی برای ثروتمند شدن لازم است که راحت نیست، اما ساده است.

۱- با علاقه کار کنید

۲- ۱۰% حقوق خود را پس انداز کنید

۳- پس انداز خود را درست سرمایه گذاری کنید

۴- بودجه تعیین کنید

همین چند اصل ساده می تواند شیوۀ کسب و حفظ دارایی هایتان را به کلی تغییر دهد.

ثروتمند شدن، اصلاً دور از ذهن نیست. ایمان داشته باشید. شما هم می توانید مانند بسیاری از افراد دیگر زندگی و درآمد خود را متحول کنید.

ثروتمند شدن کار آسانی نیست؛ اما ساده است.

به بیان دیگر، اگر بخواهید ثروتمند شوید راهی طولانی در پیش دارید و باید مشقت های زیادی را متحمل شوید. اما ثروتمند شدن، چیزی نیست که اصلاً نتوانید از عهدۀ آن برآیید. اگر بخواهید، می توانید. کمک گرفتن از افراد مطلعی که خودشان در این زمینه موفق عمل کرده اند، کاری بسیار عقلانی و ضروری است.

شاید حتی این کار بتواند مسیر رسیدن شما به این موفقیت را کوتاه تر کند.

راهکارهای زیادی برای رسیدن به ثروت وجود دارد که شما می توانید آنها را امتحان کنید.

مطالعۀ کتاب خوب، یکی از بهترین آنهاست.

پیشنهاد رادیو مثبت در این زمینه، کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل است.

اینفوگرافیک زیر برگرفته از این کتاب است.

ثروتمند شدن

این چند نکتۀ بسیار ساده را در زندگی و کسب و کار خود وارد کنید. ثروتمند شدن شما به خودتان بستگی دارد. این مطلب کاملاً بدیهی است.

اما در مقابل، شکست شما نیز به خودتان وایسته است. پس چرا از همین امروز شروع نکنید؟

اگر قرار باید این مقالۀ بسیار کوتاه، بر کسی تاثیر بگذارد، مطمئناً آن شخص شما هستید. این شما هستید که برای ثروتمند شدن، این مقاله را مطالعه می کنید.

این شما هستید که قرار است زندگی و درآمد خود را متحول سازید. به دنبال راهکار ها و تجربیات جدید باشید و از تغییر برخی عادت هایتان نترسید. راه های زیادی برای ثروتمند شدن وجود دارد ولی هیچ یک کاملاً موفقیت شما را در ثروتمند شدن تضمین نمی کند. این بستگی به شما دارد که چگونه از آنها استفاده کنید.

کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل، نوشتۀ جرج کلایسون، یکی از هزاران راهی است که می تواند به شما کمک کند.

اما باز هم در آخر این شمایید که زندگیتان می سازید.

 

تصحیح و بازنویسی: علی معینی

 

دیدگاه‌ها 1

سبد خرید