بهانه هایی که مانع یادگیری شما می‌شود

گاهی شده از شما توقع دانستن و یادگیری و انجام کاری را داشته باشند و شما بهانه بیاوید، اما باید بدانید این بهانه آوردن ها مانع رشد یادگیری شما خواهد شد

بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود اکثر شامل موارد زیر هستند:

۱- سرم خیلی شلوغ است

۲- پیر هستم

۳- هنوز خیلی جوان هستم

۴- از کامپیوتر چیزی نمیدانم

۵- خیلی احمق هستم

۶- همه چیز را میدانم

۷- ترسو هستم

۸- در همه‌ی زمینه ها عالی هستم

۹- خیلی خجالتی هستم

اینفوگرافیک بهانه هایی که مانع یادگیری شما میشود

بهانه هایی برای یادگیری

دیدگاه‌ها 0

سبد خرید