اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

این اینفوگرافیک ، شما را به «اقدام کننده‌ی متفکر» بودن توصیه می‌کند. چراکه:

اقدام کننده‌ی بی‌فکر:

۱- چشم انداز کوچکی دارد ،در اجرا قوی است

۲- برایش مهم نیست اگر بر روی ایده دیگران کار کند

۳- تمایل دارد سهم بیشتری بسازد

۴- اعتقاد دارد باهوش تر از خود واقعیش است

۵- با مشکلات رو به رو می‌شود

و در مقابل

متفکر بی‌عمل:

۱- چشم انداز بزرگی دارد ولی در اجرا ضعیف است

۲- تمایل دارد تا بر روی ایده خود کار کند

۳- تمایل دارد سهم بیشتری داشته باشد

۴- پیش خود فکر میکند زیاد هم باهوش نیست

۵- مشکلات را تجزیه و تحلیل میکند

اینفوگرافیک موفقیت

اقدام کننده‌ی بی فکر در مقابل عالم بی عمل

دیدگاه‌ها 1

سبد خرید