آرشیو برچسب های: چگونه شنونده‌ی بهتری باشید

چگونه گوینده و شنونده‌ی بهتری باشید؟

گوینده و شنونده‌

در هر مکالمه ای که بین افراد صورت می گیرد، دو طرف گوینده و شنونده وجود دارد که دو، باید هنر تعامل را به خوبی بلد باشند. در اینجا ۶ توصیه برای داشتن مکالمه ای خوب به شما معرفی خواهیم کرد.   مهارت مکالمه ی شما چگونه است؟در موردش فکر کنید. آیا بیان روان و […]