آرشیو برچسب های: صحبت کردن

چطور در یک مصاحبه ی شغلی در مورد دستمزد صحبت کنیم؟

مقالات موفقیت

فرض کنید شما مرحله نخست مصاحبه ی شغلی را پشت سر گذاشته اید و به همراه سایر کاندیداها، در یک جلسه ی پرسش و پاسخ جمع شده اید و اکنون زمان صحبت کردن در مورد میزان دستمزد است؛ ولی شما از اینکه میزان حقوق پیشنهادی خود را عنوان کنید معذب هستید. واقعا صحبت کردن در […]