آرشیو برچسب های: دانلود

۱۰ بینش مشترک میلیاردرها در مورد پول و ثروت

۱۰ بینش مشترک میلیاردرها در مورد پول و ثروت | کتاب صوتی

 طرز فکر شما، افکاری که به صورت روزانه تجربه می‌کنید برای انباشت ثروت بسیار حیاتی است؛ اما امروزه به خوبی می‌دانیم که بدون بهره‌مندی از باورها و بینش هایی که برای تولید پول و ثروت طراحی شده‌اند هرگز نمی‌توانیم به هیچ ثروتی دست یابیم. همین بینش های اساسی است که ثروتمندان را از دیگر افراد […]