آرشیو برچسب های: دانش آموزان

۹ فاکتور مهم برای موفقیت دانش‌آموزان در مدرسه

موفقیت دانش آموزان

این موضوع به مرور به همگان اثبات شده است که موفقیت در مدرسه یا دانشگاه، موفقیت در زندگی را به دنبال دارد که البته فاکتورهای درونی و بیرونی زیادی در این امر دخیل هستند. والدین، بچه‌های خود را در مسیر آموزش، از دو جهت تحت فشار قرار می‌دهند. یکی در جهت انجام وظایف مربوط به […]