آرشیو برچسب های: ثروتمند شویم

چگونه با یک پس انداز ساده ، ثروتمند شویم ؟

مقالات موفقیت

” پولی که پس از خرج کردن باقی میماند را پس انداز نکن ، بلکه پولی که بعد از پس انداز میماند را خرج کن ”  سالهای زیادی است که بسیاری از مردم در پی کشف راز ثروتمندی هستند . در سال ۱۹۲۶ شخصی به نام جرج کلاسون کتابی تحت عنوان ثروتمندترین مرد بابل نوشت […]