آرشیو برچسب های: بحشیدن

چگونه بتوانیم دیگران را به راحتی ببخشیم ؟ (۲ )

چگونه ببخشیم

قدم هشتم : از کینه ورزی بپرهیزید در یک نزاع و درگیری چه چیزی سبب عصبانیت و ناراحتی میشود ؟ مطمینا جواب این سوال ، لیست بلند بالایی است و محتوای همه آنها این است که طرف مقابل اشتباه کرده و بدون هیچ دلیل منطقی و منصفانه رفتار بدی انجام داده است . در نتیجه […]