آرشیو برچسب های: اقدام کننده ‌ی بی فکر

اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

اینفوگرافیک موفقیت

اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل متفکر بی‌عمل این اینفوگرافیک ، شما را به «اقدام کننده‌ی متفکر» بودن توصیه می‌کند. چراکه: اقدام کننده‌ی بی‌فکر: ۱- چشم انداز کوچکی دارد ،در اجرا قوی است ۲- برایش مهم نیست اگر بر روی ایده دیگران کار کند ۳- تمایل دارد سهم بیشتری بسازد ۴- اعتقاد دارد باهوش تر از […]