آرشیو برچسب های: تحول در زندگی

معلمی که زندگی مرا متحول کرد

من زندگی خود را به سه زن قدرتمند از جمله : مادرم ، مادر بزرگ مادریم و ملیندا مدیون هستم . آنها کسانی بودند که کمکم کردند آدمی باشم که اکنون هستم . اما زنی دیگر که قبلا هیچ گاه بصورت علنی از وی سخن نگفتم، کتابدار و معلمی بسیار مهربان به نام بلنچه کاف…