آرشیو برچسب های: ایزاک آسیموف

۳۱روش برای خلاق بودن

شما می توانید هر کاری انجام بدهید مگر این که مطلقاً نخواهید کاری بکنید سعی کنید روش های مختلف را امتحان کنید و خلاق باشید. شاید در شروع آنچه انجام می دهید خیلی موضوع مهمی نباشد و آغاز کردن و مصمم بر انجام بودن از اهمیت بیشتری در مسیر حرکت خلاقانه برخوردار است. برخی از…