آرشیو برچسب های: انگیزه های زندگی شاد تر و سالم تر

حفظ انگیزه

۷ راه برای حفظ انگیزه زمانی که دیگران از شما انتقاد می کنند

زمانی که شغل جدیدم را شروع کردم، از طرف نزدیک‌ترین کسانم مورد انتقاد، شک و بدبینی قرار گرفتم. حرف‌هایی که از آن‌ها می‌شنیدم این بود که “چطور می‌خواهی برای بازنشستگی پول پس‌انداز کنی؟ این کار موقتی است تا اینکه شغل جدیدی پیدا کنی؟”هر انتقادی که از طرف این افراد خیرخواه صورت می‌گرفت ضربه‌ای بر اعتماد…