4 thoughts on “بهترین و بدترین عادت های مطالعه

  1. Farnaz129 says:

    برای مطالعه ی موفق اول از همه تکنبک هاب مدبربت زمان را باد بگیرید.یاد بگیرید که چطور بر تعلل و وقت کشی غلبه کنید و انضباط نفس را بیاموزید. تکنیک های تمرکز روی هدف را یاد بگیرید. دقیقا مشخص کنید که چه می خواهید! برای مطالعه تان زمان شروع و پایان تعیین کنید. حس اضطرار را در خودتان تقویت کنید. یا کاری را انجام ندهید یا آن را کامل انجام دهید. روی مهم ترین قسمت ها تمرکز کنید که بیشترین تاثیر را دارند. آرامشتان را نیز حفظ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

یک کتاب صوتی رایگان دریافت کنید!
ایمیل خود را وارد کنید و کتاب صوتی 13 روش برنامه ریزی افراد موفق از برایان تریسی را همین الان رایگان دریافت کنید!
  • افزایش درآمد با ترتیب‌بندی درست کارها
  • افزایش سرعت رسیدن به اهداف
  • استفاده‌ی بیش‌تر از سرمایه‌ی ذهنی
  • راه‌حل عقب افتادن کارها
  • ۳ قانون برای رسیدن به آزادی مالی
* ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
ARE YOU READY? GET IT NOW!
کلیک کنید