اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

این اینفوگرافیک ، شما را به «اقدام کننده‌ی متفکر» بودن توصیه می‌کند. چراکه:

اقدام کننده‌ی بی‌فکر:

۱- چشم انداز کوچکی دارد ،در اجرا قوی است ۲- برایش مهم نیست اگر بر روی ایده دیگران کار کند ۳- تمایل دارد سهم بیشتری بسازد ۴- اعتقاد دارد باهوش تر از خود واقعیش است ۵- با مشکلات رو به رو می‌شود و در مقابل

متفکر بی‌عمل:

۱- چشم انداز بزرگی دارد ولی در اجرا ضعیف است ۲- تمایل دارد تا بر روی ایده خود کار کند ۳- تمایل دارد سهم بیشتری داشته باشد ۴- پیش خود فکر میکند زیاد هم باهوش نیست ۵- مشکلات را تجزیه و تحلیل میکند
اینفوگرافیک موفقیت
اقدام کننده‌ی بی فکر در مقابل عالم بی عمل

One thought on “اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

پاسخ دهید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
کلیک کنید
افزودن به سبد خرید
افزودن به سبد خرید