نکاتی برای رسیدن به هر چه که در زندگی میخواهید

دای موفقیت

صدای موفقیت : نکاتی برای رسیدن به هر چه که در زندگی میخواهید

  • زمان : ۲ دقیقه
  • فرمت : MP3
  • ناشر : رادیومثبت

سلام

به قسمت ۱۳ صدای موفقیت خوش اومدید

امروز نکاتی رو در این فایل صوتی خواهید شنید که به شما کمک خواهد کرد که با عملکردن بهش به هر آنچه در زندگی بهش نیاز دارید دست پیدا کنید

بیشتر بخوانید

در چه دستگاه های میتوانید فایل کتاب صوتی را اجرا کنید

نکاتی برای رسیدن به هر چه که در زندگی میخواهید

 

 

به صدای موفقیت گوش دهید

 

نکاتی برای رسیدن به هر چه که در زندگی میخواهید

 

به قسمت ۱۳ صدای موفقیت خوش اومدید

امروز نکاتی رو در این فایل صوتی خواهید شنید که به شما کمک خواهد کرد که با عملکردن بهش به هر آنچه در زندگی بهش نیاز دارید دست پیدا کنید

 

نکاتی برای رسیدن به هر چه که در زندگی میخواهید

روی تعهد تمرکز کنید نه انگیزه، چقدر برای دستیابی به حدفتون متعهدید؟

اگ به اندازهی کافی خودتون رو  متعهد بدونید انگیزه هم بدنبالش خواهد اومد

به دنبال دانش باشید نه نتیجه:

اگر همیشه کشف کردن و ارتقای خودتون  باشید انگیزتون نیروی محرکه ی شما خواهد بود ولی اگر فقط بدنبال …

ادامه در فایل صوتی

 

7 thoughts on “نکاتی برای رسیدن به هر چه که در زندگی میخواهید

پاسخ دهید