اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

این اینفوگرافیک ، شما را به «اقدام کننده‌ی متفکر» بودن توصیه می‌کند. چراکه:

اقدام کننده‌ی بی‌فکر:

۱- چشم انداز کوچکی دارد ،در اجرا قوی است ۲- برایش مهم نیست اگر بر روی ایده دیگران کار کند ۳- تمایل دارد سهم بیشتری بسازد ۴- اعتقاد دارد باهوش تر از خود واقعیش است ۵- با مشکلات رو به رو می‌شود و در مقابل

متفکر بی‌عمل:

۱- چشم انداز بزرگی دارد ولی در اجرا ضعیف است ۲- تمایل دارد تا بر روی ایده خود کار کند ۳- تمایل دارد سهم بیشتری داشته باشد ۴- پیش خود فکر میکند زیاد هم باهوش نیست ۵- مشکلات را تجزیه و تحلیل میکند
اینفوگرافیک موفقیت
اقدام کننده‌ی بی فکر در مقابل عالم بی عمل

One thought on “اقدام کننده‌ی بی‌فکر در مقابل عالم بی‌عمل

پاسخ دهید