اینفوگرافیک چرا نباید تسلیم شوید؟

چرا نباید تسلیم شوید؟

آیا تا بحال در زندگی خود با شکست روبه‌رو شده‌‌اید؟

– اینفوگرافیک چرا نباید تسلیم شوید به شما آموزش میدهد تا هنگامی که با شکست مواجه شدید دیگر تصمیم به تسلیم شدن نگیرید و آنرا به تصمیم گیری بهتر تبدیل کنید ۱- اگر شما نتوانید کارتان را به پایان برسانید یک نفر دیگر این کار را انجام خواهد داد ۲- همیشه بیش از انچه که فکر میکنید به موفقیت نزدیک هستید ۳- شما هنوز به اندازه‌ی کافی تلاش نکرده‌اید ۴- شما هرگز از تلاشی که کرده اید پشیمان نخواهید شد ۵- اگر تسلیم شوید بعد از آن چه خواهید کرد؟ ۶- درست قبل از اینکه موفق شوید یک دوران سخت وجود دارد ۷- تا زمانیکه زنده هستید هرچیزی ممکن است ۸- شکست در گذشته هیچگاه موفقیت در آینده را تعیین نمی‌کند ۹- بهتر است تا زمان مرگ تلاش کنید تا اینکه تسلیم شوید  
چرا نباید تسلیم شوید؟
اینفوگرافیک چرا نباید تسلیم شوید؟

پاسخ دهید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
کلیک کنید