۱۲ کاری که افراد موفق در ابتدای روز کاری خود انجام میدهند

۱۲ کاری که افراد موفق در ابتدای روز کاری خود انجام میدهند
  • صدای موفقیت : ۱۲ کاری که افراد موفق در ابتدای روز کاری خود انجام میدهند

  • زمان : ۳ دقیقه
  • فرمت : MP3
  • ناشر : رادیومثبت
  برای شروع روز، چه چیزی جذاب تر از شنیدن یک قسمت جدید از صدای موفقیت، به همراه یک موزیک دلچسب و یک فنجان نوشیدنی داغ است؟ صدای موفقیت و موزیکش با ما، نوشیدنی داغش با خودتان! 🙂 این شما و این دومین قسمت از صدای موفقیت: ۱۲ کاری که افراد موفق در ابتدای روز کاری خود انجام میدهند  

در چه دستگاه های میتوانید فایل کتاب صوتی را اجرا کنید

playlist

به صدای موفقیت گوش دهید

 
دانلود کتاب صوتی
   

One thought on “۱۲ کاری که افراد موفق در ابتدای روز کاری خود انجام میدهند

پاسخ دهید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
کلیک کنید